Etika a Welfare

    • O pokusná zvířata je pečováno v souladu s naším nejlepším přesvědčením a samozřejmě v souladu s legislativou České republiky i mezinárodními předpisy a doporučeními.
    • Použití zvířat pro experimentální studie podléhá posouzení Odbornou komisí pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat a následnému schválení Projektu pokusů Ministerstvem zemědělství ČR.
    • Máme Oprávnění k používání pokusných zvířat vydaným Ministerstvem zemědělství České republiky a naši pracovníci jsou držiteli osvědčení dle §15 zákona 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání v platném znění.
    • Při naší práci jsou zohledňovány principy „3R” (Replacement, Reduction and Refinement).

Etický kodex společnosti Tekro, spol. s r.o.