Poradenství

Pro naše klienty z řad veterinárních lékařů a chovatelů hospodářských i domácích zvířat nabízíme poradenství v těchto oblastech:

 • výživa hospodářských a domácích zvířat
 • řešení poruch výživy a onemocnění s tím spojených
 • reprodukce a plemenitba v chovech hospodářských zvířat
 • řešení poruch reprodukce
 • systematické vzdělávání zaměstnanců v chovech hospodářských zvířat
 • prevence onemocnění v chovech, sestavování individuálních vakcinačních protokolů
 • systém ochrany chovu před zavlečením onemocnění, systémy DDD
 • řešení zdravotních problémů v chovech hospodářských i domácích zvířat
 • systém tlumení až eradikace onemocnění v chovech hospodářských zvířat
 • výběr nejvhodnějších léčivých přípravků z hlediska jejich ceny, dávkování a stability
 • rozbory vzorků krmiv, medikovaných krmiv ve vlastní akreditované laboratoři

 

Pro výrobce krmných a medikovaných krmných směsí nabízíme poradenství v těchto oblastech:

 • legislativa týkající se výroby medikovaných krmiv
 • správná výrobní praxe v oblasti veterinárních léčiv
 • výběr nejvhodnějších léčiv z hlediska jejich ceny, dávkování a stability v krmné směsi
 • technologie výroby medikovaných krmiv
 • kontaminace a čištění výrobního zařízení
 • likvidace zbytků nespotřebovaných léčiv a použitých obalů
 • tvorba veterinárních receptů dle požadavků ÚSKVBL
 • výpočet dávkování meziproduktů a léčiv dle receptů
 • zdravotní problematika v chovech hospodářských zvířat
 • kontrola veterinárních receptů k zamezení pod- a nebo předávkování léčiva
 • rozbory vzorků krmiv, medikovaných krmiv ve vlastní akreditované laboratoři, kontrola zamíchatelnosti a kontaminace