Veterinární léčiva

Naším hlavním cílem je zkvalitňovat život chovaných zvířat a tím činit spokojenější jejich chovatele. Vyrábíme veterinární léčiva pro hospodářská zvířata - jak formu premix pro výrobu medikovaných krmiv, tak pulvis určenou k přímé aplikaci zvířatům. Našim zákazníkům můžeme nabídnout krmiva medikovaná přímo na míru dle potřeb jejich chovu.

CO NABÍZÍME


PŘÍNOS PRO EKONOMIKU CHOVŮ

ZDRAVÉ ZVÍŘE SPOKOJENÝ CHOVATEL

ODBORNÉ PORADENSTVÍ A ŘEŠENÍ NA MÍRU
MVDr. František Burian České Budějovice

Meditek Trisulfa 240 využíváme k medikaci krmné směsi ČOS pro odstavená selata ve váze 8-10 kg.

Předcházíme tím problémům s respiratorními patogeny ve stresovém období při odstavu selat .