Onemocnění prasat

Naše léčivé přípravky Vám pomohou terapeuticky zvládnout celou řadu onemocnění prasat. Spektrum jejich účinnosti je široké a liší se podle účinné látky přípravku. Vzhledem k možnému výskytu získané rezistence doporučujeme použití přípravků na základě vyšetření citlivosti původce onemocnění.

 

AUREOVIT 12 “C 80“ PRM. AD US. VET.

AUREOVIT 12 “C 160“ PLV. A.U.V.

AUREOVIT 12 “C 160“ PRM. A.U.V.

AUREOVIT 12 “C 80“ PLV. A.U.V.

 

MEDITEK CTC 150 PLV. AD US. VET.

MEDITEK CTC 150 MG/G PREMIX PRO MEDIKACI KRMIVA

 

Antibiotické přípravky s obsahem chlortetracyklinu se širokým spektrem účinku. Působí bakteriostaticky a ve vyšších dávkách baktericidně na gram-pozitivní i gram-negativní zárodky, na rickettsie a některá protozoa. S velkým úspěchem jsou tyto přípravky využívány při výskytu respiračních onemocnění, enteritid, septikémie, pleuritid i peritonitid. Největšího efektu lze dosáhnout u těchto původců onemocnění:

 

MEDITEK DOX 100 MG/G PRÁŠEK PRO PODÁNÍ V PITNÉ VODĚ

MEDITEK DOX 100 MG/G PREMIX PRO MEDIKACI KRMIVA

 

Antibiotické přípravky s obsahem doxycyklinu se širokým spektrem účinku. Doxycyklin působí bakteriostaticky, inhibuje proteosyntézu v bakteriálních buňkách. Díky vyšší liposolubilitě a lepšímu průniku přes buněčné membrány ve srovnání s tetracyklinem, si doxycyklin zachovává určitý stupeň účinnosti i proti mikroorganizmům se získanou rezistencí k základním tetracyklinům. Meditek Dox je velmi účinný při tlumení respiračních onemocnění, enteritid, stejně jako při septikémiích či jiných zánětlivých onemocněních v organismu prasat. Nejúčinněji působí na následující rody a druhy bakterií:

 

MEDITEK OTC 200 PLV. SOL. AD US. VET.

 

Antibiotický přípravek s obsahem oxytetracyklinu se širokým spektrem účinku. Působí bakteriostaticky a ve vyšších dávkách baktericidně na gram-pozitivní i gram-negativní zárodky, na rickettsie, mykoplazmata a některá protozoa. U prasat se používá při výskytu enzootické pneumonie, pleuropneumonie, MMA syndromu, atrofické rinitidě, leptospiróze, listerióze, gastritidách, enteritidách. Poměrně často se u oxytetracyklinu vyskytuje rezistence. Největšího efektu lze dosáhnout u těchto původců onemocnění:

 

 

MEDITEK COLIS PLV. SOL. AD US. VET.

 

Antibiotický přípravek s obsahem širokospektrálního antibiotika Colistinu. Colistin patří mezi peptidová antibiotika s baktericidním účinkem proti gram-negativním baktériím. Po perorálním podání se špatně vstřebává (vzhledem k velikosti molekuly) a účinkuje pouze v lumen trávicího traktu a na přilehlých sliznicích. Nemá proto žádné vedlejší účinky a vylučuje se z těla trávicím ústrojím pevně vázán na proteiny. Meditek Colis je u prasat používán na střevní onemocnění způsobená následujícími rody a druhy bakterií:

- Escherichia coli

- Salmonella spp.

 

MEDITEK TRISULFA 200/40 MG/G PERORÁLNÍ PRÁŠEK

MEDITEK TRISULFA 200/40 MG/G PREMIX PRO MEDIKACI KRMIVA

 

Širokospektrální antibiotický přípravek s obsahem sulfamethoxazolu a trimethoprimu. Obě látky se navzájem potencují a dosahují baktericidního efektu. U prasat se Meditek Trisulfa s úspěchem používá při výskyt pneumonií a  pleuropneumonie, atrofické rinitidě, MMA syndromu, systémových, kožních onemocněních nebo enteritidách. Největšího efektu lze dosáhnout u těchto původců onemocnění:

 

 

 

MEDITEK AMOX 500 PLV. SOL. AD US. VET.

Antibiotický přípravek se širokým spektrem účinnosti s obsahem Amoxicillinu. Používá se na léčbu onemocnění respiračního, gastrointestinálního a urogenitálního traktu a sekundárních bakteriálních infekcí u prasat. Po perorálním podání se velmi dobře vstřebává, působí na buněčné stěně bakterií a z organismu se pak vylučuje ledvinami. Z bakteriálních původců onemocnění nejvíce účinkuje na:

MEDITEK ZN 500 MG/G PERORÁLNÍ PRÁŠEK

MEDITEK ZN 500 MG/G PREMIX PRO MEDIKACI KRMIVA

 

Léčivý přípravek s obsahem oxidu zinečnatého pro tlumení a prevenci průjmů u selat po odstavu. Oxid zinečnatý je anorganická sloučenina zinku. Přestože přesný mechanismus účinku zinku na výskyt průjmů u selat není dosud znám, bylo prokázáno jeho komplexní působení na funkci a stavbu střevní sliznice (omezení destrukce mikroklků) a na složení, stabilitu a pestrost střevní mikroflóry, která je zárukou optimální funkce trávicího traktu. Účinný proti průjmům vyvolaným bakteriemi rodu:

  • - Enterobacteriaceae