LABORATOŘ

  • certifikovaná v režimu SLP a SVP s moderním vybavením
  • nejpoužívanější metody při studiích veterinárních léčivých přípravků
   1. vysokoúčinná kapalinová chromatografie - přístroje HPLC AGILENT 1100 a 1260
    • (provádění validací, verifikací a transferů pro stanovení obsahu či totožnosti účinné látky (API) dle platných předpisů a norem (ICH, VICH, USP, Ph.Eur.)
   2. tandemová hmotnostní spektrometrie - přístroj UHPLC-MS/MS AGILENT 1290/646
    • provádění vývoje, optimalizace, validace a samotné provedení analytické části reziduální studie dle harmonizovaných pokynů VICH v režimu SLP