Diagnostika

V rámci diagnostiky nabízíme možnost odebrání a vyšetření vzorků buď v naší moderní laboratoři na Nové Dědině nebo v akreditovaných laboratořích po celé ČR. Spolupracujeme např. s SVU Jihlava, SVU Praha, SVU Olomouc. Podílíme se na projektech ve spolupráci s Výzkumným ústavem veterinárního lékařství v Brně. Získané výsledky je možné použít jak k okamžitému návrhu řešení šitého na míru vašemu chovu, např. medikace zvířat, tak k návrhům sanitačních a desinfekčních řádů, preventivních opatřením apod. Diagnostiku vzorků využívají všechna tři oddělení, které společnost Tekro spol. s r.o. má, tzn. léčiva, zoohygiena i výživa. Tato oddělení po vyhodnocení výsledků spolu spolupracují na sestavení co nejkomplexnějšího řešení.

Vzorky odebírají odborní zástupci naší společnosti nebo po dohodě chovatel.

Dále nabízíme i možnost provedení rychlé stájové diagnostiky přímo u vás na farmě. Diagnostika je určena k detekci patogenů, způsobujících průjmové stavy u selat a telat. Vzorek není nutno posílat do laboratoře, výsledek je k dispozici do 15 min. po odebrání čerstvého trusu nemocného zvířete. Na základě výsledku můžete ihned reagovat na aktuální situaci a zahájit léčbu a další cílená opatření.

 

U telat slouží k diagnostice:

Rotavirů

Coronavirů

E.Colli F5 (K99)

Cryptosporidium

Clostridium Perfringens

 

U selat prokáží:

Rotaviry

E.Colli F4, F5, F18, F41

Clostridium Difficile

Clostridium perfringens

Cryptosporidium

 

Testy provádějí ve spolupráci s farmářem a popř. faremním veterinářem naši odborní zástupci.